Traditionellt målerihantverk
Roger Mårs har varit verksam inom målerihantverket i 45 år och driver idag företaget Orsa Måleri konsulting design med bas i Orsa. Förutom sin långa yrkeserfarenhet har han insamla hantverkskunskaper från äldre generationers målare. Det är bland annat sådana kunskaper som håller på att försvinna.
-Det gamla målerihantverket håller på att dö ut, allt blir mer maskinellt och ska utföras så billigt som möjligt på kortast möjliga tid. Unga målare idag får inte längre lära sig hantverket, säger han.

Förutom vanliga måleriarbeten i fastigheter och bostadshus så har Roger arbetat mycket med att ta fram den gamla målningen i slott och äldre byggnader. För honom är det viktigt att hantverket får ta den tid som behövs och att målerihantverket genomförs med stor omsorg.
-I dag är det mycket som görs slarvigt och förstörs eftersom hantverkskunskaperna försvunnit. För mig är det viktigt att lägga tid på jobben och få ett gott resultat som jag kan vara stolt över. Jag är noggrann med underarbetet och jag vet hur jag ska ta mig an olika målerisituationer. Då håller hantverket en hög kvalité och står sig väldigt länge. Precis så som hantverk ska vara, fastslår han.

Orsa Måleri konsulting design

Bransch:
Bostad

Telefon: 073 – 181 98 94


Email:
roger.mars@telia.com

Hemsida:
www.rogoeco.com

Adress:
Orsa Måleri konsulting design
Gamlapostvägen 30
79433 Orsa

| 13 SENASTE FÖRETAGEN